Kontakt

Styrelsen för Fågleboda Fiber, Ekonomisk förening


Ordförande:

Marina Johansson

Kärringebygdsv. 157-4

293 94 Kyrkhult

Tel:0702-40 46 92


Viceordförande/

systemansvarig:

Jan-Anders Håkansson

Fåglebodav. 371

293 94 Kyrkhult

Tel:0702-45 29 19


Sekreterare:

Elna Burén

Fåglebodav. 175

293 94 Kyrkhult

Tel:0703-94 64 28


Kassör:

Marianne Eriksson

Dalanshultv. 145-7

293 94 Kyrkhult

Tel:0459-83355 / 0708-31 67 77


Ledamot:

(Medlemsregister/

hemsida)

Marcus Strömberg

Fåglebodavägen 17

293 94 Kyrkhult

Tel:0725-25 09 77


Suppleant:

Magnus Persson 

Ulvabodav. 54-8

293 94 Kyrkhult

Tel:0454-770174


Suppleant:

Kjell Arvidsson 

Bredasjövägen 64-18

293 94 Kyrkhult

Tel:0705-47 40 95